Επισκευή Κουζινών

 

 
 
 
 
από τους έμπειρους τεχνικούς του "Αθανασιάδη Π. Θωμά"
 
 
 
 
 
Επισκευές Ψυγεία - Πλυντήρια - Κουζίνες Αθανασιάδης Π. Θωμάς
 
 
 

Η εταιρεία Αθανασιάδης Π. Θωμάς, εξυπηρετεί τη περιοχή σας και όλη την Αττική!

Το έμπειρο τεχνικό μας προσωπικό, αναλαμβάνει την επισκευή οποιουδήποτε τύπου κουζίνας και να έχετε.
 

Συνήθεις βλάβες :

 
 
 
 
 
Καμμένα μάτια
 
 
 
 
 
 
 
 
Καμμένοι διακόπτες
 
 
 
 
 
 
 
 
Καμμένη αντίσταση φούρνου